home

Cursus/workshop voorwaarden

Inschrijving (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) voor een cursus of workshop is bindend. Na aanmelding volgt een schriftelijke bevestiging van plaatsing op de cursus.

Bij annulering is het hele cursusgeld verschuldigd, tenzij er voor een plaatsvervanger gezorgd wordt. In dat geval wordt er alleen 10.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Het cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les/workshop te zijn overgemaakt. Contante betaling aan het begin van de eerste les mag ook.

Bij verhindering door ziekte van de cursist tijdens de cursus kan de les soms ingehaald worden. Dit kan alleen in overleg.

Bij verhindering of ziekte van de docent wordt de les opgeschoven.

Coaching voorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgezegd. Afspraken die korter dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Elk consult dient direct na afloop contant verrekend te worden.

Werk in opdracht

Kort gesprek is gratis. Bij opdracht dient de helft te worden betaald bij bevestiging opdracht. De andere helft bij aflevering. De prijs wordt bepaald in het eerste gesprek en vastgelegd in een overeenkomst waarin duidelijk is wat er geleverd wordt.


Ik heb een vraag!
terug